Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
 

System wentylacji mieszkaniowej Venture HICS

Venture Industries kompleksowo obsługuje systemy wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

Bazujemy na sprawdzonych wentylatorach własnej produkcji, którymi sterują regulatory CPR z zaimplementowanym układem do systemów venture HICS.

Kluczowym elementem każdego systemu wentylacyjnego są wywiewniki. Venture Industries oferuje kratki własnej produkcji – Silentium. Unikalny mechanizm sterujący jest chroniony patentem.
C
HICS C

System wentylacji mieszkaniowej stałoprzepływowej
 

H
HICS H

System wentylacji
mieszkaniowej
 

M
HICS M

System wentylacji
mieszkaniowej zbiorczej
 

Venture HICS to trzy różne systemy wentylacji mieszkaniowej.

Każdy z systemów cechuje się innym zestawem elementów, zastosowaniem czy też budową systemu.
HICS C

System Venture HICS C:

 • Wentylacja komfortowa - automatycznie utrzymywany stały strumień usuwanego powietrza, nie zależnie od panujących warunków,

 • Jeden wentylator - jeden pion - precyzyjnie obsługujemy każde mieszkanie.

HICS H

System Venture HICS C:

 • Wentylacja komfortowa - automatycznie regulowany przepływ powietrza dostosowujący przepływ do aktualnych warunków w pomieszczeniu,

 • Jeden wentylator - jeden pion - precyzyjnie obsługujemy każde mieszkanie,

 • Oszczędność w zużyciu energii.

HICS M

System Venture HICS C:

 • Automatycznie regulowany przepływ powietrza dostosowujący przepływ do aktualnych warunków w pomieszczeniu,

 • Automatycznie utrzymywany stały przepływ,

 • Manualnie ustawiany przepływ przez użytkownika.

 • Jeden wentylator do kilku pionów - precyzyjnie obsługujemy każde mieszkanie,
 • Oszczędność w zużyciu energii,
 • Oszczędności inwestycyjne.

POZNAJ SCHEMATY SYSTEMÓW

Venture Industries kompleksowo obsługuje systemy wentylacyjne
w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dzięki systemowi HICS zużywa do 50% mniej energii niż w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej i do 30% energii mniej, niż w przypadku stosowania  wentlacji mechanicznej, w zależności od zastosowanej wersji.

Działanie systemu wentylacji mieszkaniowej Venture HICS C

Kluczowym elementem każdego systemu wentylacyjnego są wywiewniki. Venture Industries oferuje kratki własnej produkcji – Silentium. Unikalny mechanizm sterujący jest chroniony patentem.

System HICS C zapewnia stały przepływ powietrza bez względu na panujące warunki. 

Kratki wentylacyjne Silentium CAV są wyposażone w mechanizm sterujący, uzależniający stopień otwarcia przepustnicy od ciśnienia w pionie wentylacyjnym, utrzymując wydajność na zadanym wcześniej poziomie. Strumień powietrza usuwanego jest bilansowany przez nawiewniki okienne wyposażone w mechanizm hygrosterowalny. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny dzięki systemowi HICS C ma zapewnioną stabilną wentylację we wszystkich mieszkaniach, z gwarancją stałej wydajności.

Działanie systemu wentylacji mieszkaniowej Venture HICS H

Kluczowym elementem każdego systemu wentylacyjnego są wywiewniki. Venture Industries oferuje kratki własnej produkcji – Silentium. Unikalny mechanizm sterujący jest chroniony patentem.

System HICS H zapewnia wentylację dostosowaną do aktualnych potrzeb.

Kratki wentylacyjne Silentium H są wyposażone w mechanizm sterujący, uzależniający stopień otwarcia przepustnic od poziomu wilgotności względnej. Strumień powietrza usuwanego jest bilansowany przez nawiewniki okienne również wyposażone w mechanizm
hygrosterowalny.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dzięki systemowi HICS H zużywa do 50% mniej energii niż w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej i do 30% energii mniej niż w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej.

Działanie systemu wentylacji mieszkaniowej Venture HICS M

Kluczowym elementem każdego systemu wentylacyjnego są wywiewniki. Venture Industries oferuje kratki własnej produkcji – Silentium. Unikalny mechanizm sterujący jest chroniony patentem.

System HICS M może zapewniać wentylację zarówno dostosowaną do aktualnych potrzeb, jak i ze stałym przepływem.

Kratki wentylacyjne Silentium H są wyposażone w mechanizm sterujący, uzależniający stopień
otwarcia przepustnic od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Kratki wentylacyjne Silentium CAV są wyposażone w mechanizm sterujący, uzależniający stopień otwarcia przepustnicy od ciśnienia w pionie
wentylacyjnym, utrzymując wydajność na zadanym wcześniej poziomie.

Kratki wentylacyjne Silentium M są wyposażone w mechanizm sterujący z nastawą manualną, gdzie strumień usuwanego powietrza jest ustawiany przez użytkownika.

Strumień powietrza usuwanego jest bilansowany przez nawiewniki okienne, również wyposażone
w mechanizm hygrosterowalny.

What is SEO Optimization?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is Web Development?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.