Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

iX-EC

Regulator

Regulatory z serii iX są integralnym elementem systemu HICS. Odpowiadają za prowidłową pracę całego systemu, sterując pracą wentylatora.

Regulatory z serii iX płynnie sterują prędkością obrotową wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

Sercem urządzenia jest układ mikroprocesorowy, który dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania automatycznie dobiera nastawy regulatora pozwalające szybko i dokładnie dostosować wydajność wentylatra do bieżącego zapotrzebowania zależnieod stopnia otwarcia kratek wentylacyjnych.

Regulator iX-AC przeznaczony dla wentylatorówz silnikiem AC.

O regulatorze

  • Współpracuje z wentylatorami z silnikami AC,
  • Wbudowany przetwornik ciśnienia,
  • Funkcja autokalibracji i zabezpieczenia przed tzw. dryftem zera,
  • Funkcja automatycznego strojenia i dostosowywania do zmniennych warunków zewnętrznych oraz zmian w instalacji,
  • Konfiguracja przez smartphone przy użyciu NFC,
  • Funkcja nastawy nocnej (wbudowany zegar).

Montaż

W celu zapewnienia poprawnej pracy należy zamon- tować regulator możliwie blisko kanału wentylacyj- nego, którym powietrze wyciągane jest przez stero-wany wentylator.

Aby uniknąć przekłamań pomiarów należy umieścić wężyk pomiarowy w odległości niemniejszej niż 3 średnice kanału od wentylatora lub kolana. Obudowa o stopniu ochrony IP 54 umożliwia montaż urządzenia w miejscu nienarażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych.

Aby przymocować obudowę regulatora do ściany lub innej konstrukcji do tego przeznaczonej, należy zdjąć pokrywkę i przykręcić wkrętami obudowę wykorzy-stując przygotowane otwory montażowe, widoczne w rogach.

Przewody elektryczne wprowadzić przez dławice, które po wykonaniu podłączenia należy zacisnąć. Wężyki pomiarowe połączyć z sondą zamontowaną w kanale wentylacyjnym i z miejscem, gdzie panuje ciśnienie odniesienia.

Parametry techniczne:

Zasilanie regulatora 230V, 50Hz, 1~
Zasilanie silnika (wyjście reg) 0 - 10V DC
Dopuszczalna temperatura otoczenia -30 +70C
Stopień ochrony IP54
Zakres nastawy różnicy ciśnienia 5 ÷ 200Pa
Komunikacja (konfiguracja) NFC
Złącza wężyków ciśnienia 1 na zewnątrz obudowy

iX-EC

Połączenie elektryczne:

Wymiary [mm]