Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

RF

Wentylator dachowy

Urządzenia są przystosowane do pracy bezpośrednio na dachu budynku. Wentylator może być narażony na działanie warunków atmosferycznych (w tym deszczu, śniegu i temperatur ujemnych).

Zalecenia montażowe:

  • Należy stosować połączenia elastyczne wentylatora z pionem wentylacyjnym
  • Należy stosować tłumiki kanałowe na ssaniu
  • Należy stosować odcinki proste przed wentylatorem w celu ustabilizowania przepływu
  • Należy zabezpieczyć wentylator przed dostępem osób niepowołanych
  • Wentylator powinien być sterowany regulatorem dedykowanym do systemu HICS

Eksploatacja:

  • Zaleca się okresowe sprawdzanie poprawności działania wentylatora
  • Zaleca się okresowe czyszczenie wentylatora
  • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
  • Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji systemu HICS
  • Wentylator jest przeznaczony do powietrza czystego – lekko zabrudzonego (należy zabezpieczyć urządzenie przed pyłem remontowo – budowlanym)

Parametry techniczne:

Typ
Prędkość obrotowa
[obr./min]
Max.
pobór mocy
[W]
Max.
pobór prądu
[A]
Max.
wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
Dedykowany  regulator
RF/4-125 1430 34 0,16 260 3,5 CPR-2
RF/4-160 1425 65 0,21 550 4 CPR-2
RF/4-200 1400 90 0,4 1160 6,4 CPR-2
RF/4-250 1430 130 0,66 1610 9 CPR-2

RF/4-125

Charakterystyka przepływowa:

Wymiary [mm]

A B ØD E F Ød n
245 300 355 15 191 10 4

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
150 60 34 44 47 50 49 38 28 54,2 36 0,86
100 60 30 41 44 46 44 36 23 50,3 20 0,72
50 60 26 38 41 43 41 32 21 47,3 18 1,30
150 30 34 44 47 50 49 38 28 54,2 19 0,46
100 30 30 41 44 46 44 36 23 50,3 18 0,65
50 30 26 38 41 43 41 32 21 47,3 18 1,30

Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.

Wydajność Spręż
Odległość od wylotu [m]
[m3/h]
[Pa] 1 2 3 4 5 6 7
150 60 42 36 32 30 28 26 25
100 60 40 34 31 28 26 25 23
50 60 38 32 29 26 24 23 22
150 30 42 36 32 30 28 26 25
100 30 40 34 30 28 26 24 23
50 30 38 32 28 26 24 22 21

RF/4-160

Charakterystyka przepływowa:

Wymiary [mm]

A B ØD E F Ød n
245 300 355 15 191 10 4

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
500 50 45 46 46 54 48 43 32 56,5 37 0,27
400 60 42 44 45 53 47 39 28 55,2 31 0,28
300 60 37 41 43 48 42 33 25 50,7 25 0,30
200 60 34 38 40 44 38 29 23 47,1 23 0,41
100 60 29 32 35 39 35 26 20 42,3 18 0,65
500 30 44 45 46 54 47 42 31 56,2 28 0,20
400 30 41 43 44 53 45 38 26 54,7 23 0,21
300 30 36 41 42 47 40 32 24 49,7 21 0,25
200 30 33 37 39 43 36 26 23 46,0 19 0,34
100 30 27 31 34 38 34 25 19 41,3 15 0,54

Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.

Wydajność Spręż
Odległość od wylotu [m]
[m3/h]
[Pa] 1 2 3 4 5 6 7
500 50 54 48 44 42 40 38 37
400 60 52 46 42 40 38 36 35
300 60 46 40 36 34 32 30 29
200 60 41 35 32 29 27 26 24
100 60 37 31 28 25 23 22 20
500 30 53 47 44 41 39 38 37
400 30 51 45 41 39 37 35 34
300 30 45 39 36 33 31 30 28
200 30 40 34 30 28 26 24 23
100 30 37 31 27 25 23 21 20

RF/4-160S/L

Charakterystyka przepływowa:

Wymiary [mm]

A B ØD E F Ød n
245 300 355 15 191 10 4

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
300 41 43 46 42 33 25 49,8 25 0,30 31 0,28
200 38 41 44 39 29 23 47,4 22 0,40 25 0,30
100 33 35 39 36 26 20 42,6 20 0,72 23 0,41
400 41 45 48 45 35 25 51,7 31 0,28 18 0,65
300 41 43 45 43 33 25 49,6 22 0,26 36 0,24
200 37 40 43 37 29 23 46,4 19 0,34 28 0,20
100 32 36 40 35 26 20 43,0 17 0,61 23 0,21

Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.

Wydajność Spręż
Odległość od wylotu [m]
[m3/h]
[Pa] 1 2 3 4 5 6 7
300 60 46 40 36 34 32 30 29
200 60 42 36 32 30 28 26 25
100 60 38 32 28 26 24 22 21
400 30 46 40 36 34 32 30 29
300 30 45 39 35 33 31 29 28
200 30 41 35 32 29 27 26 24
100 30 37 31 27 25 23 21 20

RF/4-200S

Charakterystyka przepływowa:

Wymiary [mm]

A B ØD E F Ød n
330 435 457 15 259 12 4

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
1000 60 45 47 49 54 52 49 45 58,4 95 0,34
800 60 43 45 48 51 50 46 41 55,9 60 0,27
600 60 41 44 47 48 48 45 35 54,0 50 0,30
400 60 38 42 45 47 46 44 30 52,3 46 0,41
200 60 36 40 41 45 44 41 28 49,8 36 0,65
1000 30 44 46 49 53 51 49 45 57,7 93 0,33
800 30 42 45 48 52 49 45 39 55,9 50 0,23
600 30 40 42 47 49 47 44 34 53,7 45 0,27
400 30 37 41 44 46 45 44 30 51,5 38 0,34
200 30 35 39 42 44 43 41 28 49,3 29 0,52

Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.

Wydajność Spręż
Odległość od wylotu [m]
[m3/h]
[Pa] 1 2 3 4 5 6 7
1000 60 56 50 47 44 42 41 40
800 60 55 49 45 43 41 39 38
600 60 53 47 43 41 39 37 36
400 60 50 44 40 38 36 34 33
200 60 48 42 38 36 34 32 31
1000 30 55 49 46 43 41 40 38
800 30 54 48 45 42 40 39 37
600 30 53 47 44 41 39 38 36
400 30 49 43 40 37 35 34 32
200 30 47 41 38 35 33 32 30