Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Silentium H

Kratka wentylacyjna hygrosterowalna

Kratka rekomendowana do systemu HICS H.

Wyposażona jest w specjalny, chroniony patentem, mechanizm sterujący otwarciem przepustnic, dostosowując strumień powietrza
do aktualnych warunków.

Silentium CAV

Kratka wentylacyjna wywiewna stałoprzepływowa

Kratka rekomendowana do systemu HICS C.

Wyposażona jest w specjalny, chroniony patentem, mechanizm sterujący otwarciem przepustnicy, utrzymując strumień powietrza wentylacyjngo na stałym poziomie w określonym zakresie ciśnień.

Silentium M

Kratka wentylacyjna wywiewna regulowana ręcznie

Kratka rekomendowana do systemu HICS.

Wyposażona jest w specjalny, chroniony patentem, mechanizm
sterujący otwarciem obu przepustnic jednocześnie, dzieki czemu uzyskano precyzyjna regulacje przeplywu.