Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

VPR-ECN

Regulator

Regulatory z serii CPR są integralnym elementem systemu HICS. Odpowiadają za prawidłową pracę całego systemu, sterując pracą wentylatora.

Regulatory CPR płynnie sterują prędkością obrotową wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

Zalecenia montażowe:

W celu zapewnienia poprawnej pracy należy zamontować regulator możliwie blisko kanału wentylacyjnego, którym powietrze wyciągane jest przez sterowany wentylator.

Aby uniknąć przekłamań pomiarów należy umieścić wężyk pomiarowy w odległości niemniejszej niż 3 średnice kanału od wentylatora lub kolana.

Obudowa o stopniu ochrony IP 54 umożliwia montaż urządzenia w miejscu nienarażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych.

Aby przymocować obudowę regulatora do ściany lub innej konstrukcji do tego przeznaczonej, należy zdjąć pokrywkę i przykręcić wkrętami obudowę wykorzystując przygotowane otwory montażowe, widoczne w rogach.

Przewody elektryczne wprowadzić przez dławice, które po wykonaniu podłączenia należy zacisnąć. Wężyki pomiarowe połączyć z sondą zamontowaną w kanale wentylacyjnym i z miejscem, gdzie panuje ciśnienie odniesienia.

Parametry techniczne:

Zasilanie regulatora 10V DC
Pobór prądu typ. 1mA, <10mA
Dop. temp. otoczenia -30 +700C
Stopień ochrony IP54
Zakres nastawy różnicy ciśn. brak manometru
Przełączanie biegu harmonogram - wbudowany zegar
Komunikacja NFC
Złącza wężyków ciśnienia brak wężyków

O regulatorze:

  • Współpracuje z wentylatorami z silnikami EC,
  • Zaimplementowana komunikacja NFC,
  • Pełna obsługa regulatora z poziomu aplikacji z telefonu,
  • Nastawa nocna,
  • Programowalny kalendarz.

VPR-ECN

Połączenie elektryczne:

Wymiary [mm]