Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

HI-RO EC

Wentylator kanałowy

Wentylatory HI-RO pracujące w ramach systemu HICS są standardowo przystosowane do pracy na zewnątrz.

Wentylator kanalowy wyciągowy, z zaimplementowanym regulatorem przeznaczony do systemu wentylacji mieszkaniowej HICS.

Zalecenia montażowe:

  • Przystosowany do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • Regulator do systemów HICS wbudowany w standardzie,
  • Zalecany montaż tłumików od strony ssawnej (1,2m) i od strony tłocznej (0,6m),
  • Montaż w pozycji pionowej lub poziomej.

Eksploatacja:

  • Zaleca się okresowe sprawdzanie poprawności działania wentylatora
  • Zaleca się okresowe czyszczenie wentylatora
  • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
  • Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji systemu HICS

Parametry techniczne:

Typ
Prędkość obrotowa
[obr./min]
Max.
pobór mocy
[W]
Max.
pobór prądu
[A]
Max.
wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
Dedykowany  regulator
RF/4-125 1430 34 0,16 260 3,5 CPR-2
RF/4-160 1425 65 0,21 550 4 CPR-2
RF/4-200 1400 90 0,4 1160 6,4 CPR-2
RF/4-250 1430 130 0,66 1610 9 CPR-2

HI-RO 400-125 EC

Charakterystyka przepływowa:

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
250 70 34 40 44 47 45 43 32 51,5 15 0,22
200 70 32 39 43 46 42 38 28 49,6 12 0,22
150 70 33 38 42 44 39 33 26 47,8 10 0,24
100 70 38 40 42 43 38 32 26 47,8 8 0,29
50 70 43 41 43 43 37 30 25 49,0 6 0,43
250 50 33 38 43 45 43 44 30 50,3 12 0,17
200 50 30 37 41 44 40 36 28 47,7 10 0,18
150 50 29 35 39 42 36 30 26 45,2 8 0,19
100 50 32 36 38 40 33 27 36 44,5 6 0,22
50 50 36 37 39 40 32 26 24 44,6 5 0,36

HI-RO 600-160 EC

Charakterystyka przepływowa:

Charakterystyka akustyczna:

Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.

Wydajność Spręż
Częstotliwość [Hz]
Suma Pobór mocy Moc właściwa
[m3/h]
[Pa] 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB] [W]
[kW/(m3/s)]
600 70 39 46 45 50 50 56 50 58,9 33 0,20
500 70 36 46 44 47 46 52 39 55,1 24 0,17
400 70 33 42 42 44 44 47 31 51,3 19 0,17
300 70 30 40 41 42 41 38 26 47,7 16 0,19
200 70 33 40 41 40 36 32 24 46,1 12 0,22
100 70 37 40 42 42 38 33 25 47,4 10 0,36
600 50 40 47 48 50 50 56 50 59,1 29 0,17
500 50 38 44 44 47 46 54 38 56,1 22 0,16
400 50 33 40 42 43 43 47 31 50,8 16 0,14
300 50 29 38 40 40 41 36 26 46,4 12 0,14
200 50 30 36 38 38 34 28 25 43,2 9 0,16
100 50 33 38 38 38 33 27 25 43,8 7 0,25

Wymiary [mm]

 

HI-RO 400-125 EC

A B C C1 ØD E
360 302 125 409
F G H I J N
374 377 151 25 345

 

HI-RO 600-160 EC

A B C C1 ØD E
360 322 160 409
F G H I J N
374 397 161 25 345