Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

CPR-2

Regulator

Regulatory z serii CPR są integralnym elementem systemu HICS. Odpowiadają za prawidłową pracę całego systemu, sterując pracą wentylatora.

Regulatory CPR płynnie sterują prędkością obrotową wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz określonej wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

Zalecenia montażowe:

W celu zapewnienia poprawnej pracy należy zamontować regulator możliwie blisko kanału wentylacyjnego, którym powietrze wyciągane jest przez sterowany wentylator.

Aby uniknąć przekłamań pomiarów należy umieścić wężyk pomiarowy w odległości niemniejszej niż 3 średnice kanału od wentylatora lub kolana.

Obudowa o stopniu ochrony IP 54 umożliwia montaż urządzenia w miejscu nienarażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych.

Aby przymocować obudowę regulatora do ściany lub innej konstrukcji do tego przeznaczonej, należy zdjąć pokrywkę i przykręcić wkrętami obudowę wykorzystując przygotowane otwory montażowe, widoczne w rogach.

Przewody elektryczne wprowadzić przez dławice, które po wykonaniu podłączenia należy zacisnąć. Wężyki pomiarowe połączyć z sondą zamontowaną w kanale wentylacyjnym i z miejscem, gdzie panuje ciśnienie odniesienia.

Parametry techniczne:

Zasilanie regulatora 230V, 50Hz, 1~
Zasilanie silnika (wyjście reg) 100 ÷ 230V, 50Hz, 1~
Max moc i prąd silnika 300W, 1,5A
Dop. temp. otoczenia -25 +600C
Stopień ochrony IP54
Zakres nastawy różnicy ciśn. 35 ÷ 199Pa
Styki przekaźn. alarmowego NC 1A, 250V
Styki przeł. biegu CL-CL bezpotencjałowe NO
Komunikacja RS-485 Modus RTU
Złącza wężyków ciśnienia 2 na zewn. obudowy

O regulatorze:

  • Współpracuje z wentylatorami z silnikami EC,
  • Wbudowany manometr różnicowy,
  • Funkcja autokalibracji i zabezp. przed tzw. dryftem zera,
  • Funkcja automatycznego strojenia i dostosowywania
    do zmniennych warunków zewn. oraz zmian w instalacji,
  • Funkcja obsługi protokołu komunikacyjnego MODBUS,
  • Funkcja nastawy nocnej (wymagany zewnętrzny zegar),
  • Funkcja alarmu.

CPR-2

Połączenie elektryczne:

Wymiary [mm]