Pobór prądu dla CPR-ECN to  10 mW – obniżenie poboru prądu o około 200 razy w stosunku do standardowych rozwiązań.