Jako pierwsi wprowadzamy do naszych regulatorów system komunikacji NFC.

Wszystkie parametry w regulatorze są wprowadzane z poziomu aplikacji.