Czujniki ciśnienia stosowane w regulatorach do systemów wentylacji mieszkaniowej wymagają okresowej kalibracji i wyzerowania.

Wprowadzenie do systemu HICS czujników z funkcją autokalibracji powoduje, że regulatory CPR nie wymagają okresowych kalibracji.