Wprowadzamy zestaw specjalnych akcesoriów pneumatycznych do systemu HICS.

Zwiększamy średnicę króćców i węży przyłączeniowych. Zabezpieczamy tym samym
system przed wykropleniem pary wodnej i insektami.