Rezygnujemy z „triaka”, wprowadzamy inteligentne sterowanie oparte na tranzystorach
i zaawansowanych układach mocy.